Časopis APLIKOVANÉ POHYBOVÉ AKTIVITY V TEORII A PRAXI (dále jen APA v teorii a praxi) je odborným časopisem s recenzovanou sekcí  "APA v teorii" vydávaný 2x ročně (kromě roku 2015, kdy bylo vydáno pouze jedno číslo) Univerzitou Palackého v Olomouci ve spolupráci s Českou asociací aplikovaných pohybových aktivit. Od roku 2011 je indexován ve světové databázi EBSCO.

Časopis vznikl se záměrem propagace aplikovaných pohybových aktivit (dále APA) jako kinantropologické disciplíny, profese a sféry zájmu i vědeckého bádání v oblasti pohybových aktivit osob se speciálními potřebami (převážně zdravotním postižením). Redakční rada časopisu vnímá potřebu systematické propagace příkladů dobré praxe, metodických návodů a řešení pro učitele, instruktory či trenéry.

Z těchto důvodů čtenáři naleznou v sekci APA v praxi následující pravidelné rubriky: (a)  Osobnost v oblasti APA, (b) Informace o  projektech, (c) APA v praxi, (d) Jak na to...., (e) Řekněte to jinak, a (e) Informace ze zahraničí.

Recenzovaná sekce časopisu má za cíl poskytnout odpovědi na otázku PROČ a JAK jisté principy, aktivity či intervence v oblasti APA fungují a jiné nefungují. V této části čtenáři najdou výzkumné a teoretické články zaměřující se na: (a) popis vybraných fenoménů v oblasti APA, (b) zkoumání vztahů podmínek a činitelů v APA, (c) zjišťování efektivity APA programů, i (d) zamyšlení nad podstatou, významem a smyslem APA. 

V neposlední řadě čtenáři naleznou také recenze českých i zahraničních knižních publikací v oblasti APA a výběr abstraktů vědeckých článků se zaměřením na APA.  

Časopis naleznete na www.apa.upol.cz

 

doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.
předseda redakční rady

 

Kategorie: Časopis