V. národní konference - 20. - 22. 5. 2020 - konference přesunuta na 11. - 13. 11. 2020.

Základní programovou ideou je nabídnout v úvodní dva dny konference ty najpalčivější tématické bloky. Zaměření témat se bude dotýkat inkluzivní tělesné výchovy a zejména sdílení zkušeností získaných v rámci 3 projektů takto zaměřených řešených od roku 2017 v celé ČR. Plánujeme i sdílení zkušeností se zahraničí a možný transfer do našeho vzdělávacího systému. Samozřejmě se na konferenci nehodláme zabývat pouze a výhradně inkluzivním vzděláváním. Jedním s palčivých témat je podpora aktivního životního stylu, propojení s oblastí komplexní rehabilitace a další. Chtěli bychom, aby prezentující dostali více času než obvykle a zejména bychom rádi dali výraznější prostor, než kdykoliv před tím diskusním panelům, workshopům a s ohledem na jistý sociální deficit způsobený "corona krizí" i sociálnímu programu konference.

III. Konference APA Evolution na FTVS UK v Praze

Cílem konference je umožnění oborového setkání napříč republikou i organizacemi, které působí v oblasti APA. Chceme se ohlédnout do historie, zaměřit se na současnost a inspirovat se navzájem pro budoucnost. Účast na konferenci přislíbili vzácní hosté ze zahraničí (dr. Jeffrey Martin, dr. Jim Parry), dále kolegové z různých fakult a univerzit (UK FTVS Praha, FTK UP Olomouc, MUNI Brno, PedF Univerzity Hradec Králové, Palestra Praha), organizací zapojených do sportu zdravotně postižených ve funkci rehabilitační i volnočasové (Centrum Paraple, SKV Praha, Cesta za snem a další), zástupci škol i sportovních svazů.

https://ftvs.cuni.cz/FTVS-2318.html

II. Konference APA through the lifespan na FTVS UK v Praze

Podobné motto jako národní konference několik měsíců před touto akcí bylo spojeno s různými věkovými skupinami. Jednalo se o doplnění některých konkrétních témat, která nezazněla na národní konferenci v Olomouci a předznamenala další budoucí spolupráci FTVS (Praha) a FTK (Olomouc) na pořádání obdobných setkání. Kromě jiného místo vzniku plánů pro následující spojenou konferenci, která bude následovat nejpozději dva roky po této konferenci.

IV. národní konference - 18. - 19. 5. 2017

Již v pořádí IV. česká národní konference APA se konala v termínu 17. - 19. 5. 2017. Pro více informací navštivte webové stránky konference - https://www.pohybazdravi.upol.cz/cz/. Poetické motto dalšího setkání je „Láska kvete v každém věku (a to i k pohybu a sportu)“. Základními tématy jsou: intervence v různých věkových obdobích, teorie přechodu – transition a úloha APA v systémech gender studies a disability studies. Stejně jako na předešlých setkáních na vás čeká program kombinující kvantitativní i kvalitativní přístupy, teorii a praxi, výzkumné i rozvojové příspěvky.

Evropský kongres aplikovaných pohybových aktivit - 15. - 17. 6. 2016

Po deseti letech zavítala koference EUCAPA znovu do Olomouce. Ačkoliv se tentokrát nejednalo o tak přelomové setkání jako před deseti lety, naopak potvrdilo relativní stabilitu oboru na mezinárodní úrovni a přivítal poměrně hodně účastníků i mimo oblast Evropy. Počet účastníků se pohyboval kolem 160 většinou aktivních přispěvovatelů. ČAAPA nemohla (z dpvodu svojií neexistence) před 10 lety hrát tak významnou roli jako nyní a jsme velmi rádi, že ČR měla početně i kvalitou takové zastoupení, které si v evropském měřítku zaslouží.

III. národní konference - 27. - 29. 11. 2014

Ve spolupráci s Klinikou dětské onkologie a partnerem projektu Krtek v síti Institutem mládeže Žilinského kraje uspořádala Fakulta tělesné kultury pořádat v pořadí již třetí národní konferenci. Tentokrát se konferenčním útočištěm stal Lednicko-Valtický areál. Příspěvky slovem byly prezentovány pozvanými řečníky. Ostatní zájemci o aktivní příspěvek měli možnost prezentace posterem. Samozřejmě byla možná i pasivní účast. Zástupci ČAAPA měli účast zajištěnou jako přednostní. Akce se zúčasnilo více než 150 účasntníků s takřka 70 přispěvovateli. Svým rozsahem se jednalo o prozatím největší tématickou konferenci v ČR v historii.

I. Konference APA na FTVS UK v Praze

Pilotní ročník konferenčního setkání na půdě FTVS v Praze představil teoretická témata i příklady dobré praxe. Umožnil setkání organizací a jednotlivců více napojených na pražšké prostředí a akademickou půdu FTVS. 

Mezinárodní konference Movement and Health - 2. - 4. 6. 2014

Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit se stala oficiálním partnerem mezinárodní konference, která se koná v Olomouci na začátku června 2014. Svým zaměřením, oslovenými klíčovými řečníky a spoluprací se skupinou HBSC (řešící dlouhodobý výzkumný projekt zaměřený na determinanty ovlivňující chování a životní styl děti a mládeže společně v koordinaci s WHO) se jedná zřejmě o nejvýznamnější konferenci, která se kdy v ČR organizovala. Více informací i o případných podmínkách pro členy ČAAPA se informujte na  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Základní info o konferenci najdete na www.mandh.upol.cz .

II. národní konference - 2013

Ve spolupráci s Fakultou sportovních studií MU v Brně proběhla  II. tentokrát už i mezinárodní konferenci APA, která se konala ve dnech 23. - 24. 5. 2013. Více informací, realizovaný program atd. najdete na http://www.fsps.muni.cz/alternativni_pohybove_aktivity/cz/konference-apa-2013/ .

I. národní konference - 2011

Česká národní konference v aplikovaných pohybových aktivitách (APA) je konána zpravidla jednou za dva roky jako možnost setkávání se odborníků v oblasti aplikovaných pohybových aktivit. V celé své šíři jsou zde aplikované pohybové aktivity představovány širokému plénu a nabízí možnost sdílení informací a zkušeností. Více informací o první konferenci, která se konala v roce 2011 najdete na www.konferenceapa.upol.cz. Sborník ze semináře je dostupný na www.apa.upol.cz.

Evropský kongres aplikovaných pohybových aktivit - 2006

Hlavní setkání Evropské federace aplikovaných pohybových aktivit zavítalo v roce 2006 do České republiky. Konference pomohla nastartovat novou éru fungování této sdružující organizace. Kromě jiného ustálila tato konference dvouletý cyklus konferencí, které jsou na webových stránkách prezentovány pod zkratkou EUCAPA. Kromě jiného bylo od roku 2006 přesunuto sídlo Evropské federace APA (EUFAPA) z Belgie do ČR.

 

 

Mezi hlavní témata konference bude patřit aplikovaná tělesná výchova (ATV), aplikované pohybové aktivity (APA) jedinců se specifickými potřebami v každém věku, APA v kontextu ucelené rehabilitace a inkluze v praxi.Věříme, že toto setkání odborníků může přinést mnoho podnětů do praxe.

Kategorie: Konference

O spolku

Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit je spolek založený ke dni 29. 9. 2009 dle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. IČ: 22833994.

Adresa:
Třída Míru 115
779 00 Olomouc

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číslo účtu: 5772767001/5500