Ješina, O., & Kudláček, M. et al. (2011). Aplikovaná tělesná výchova. Olomouc: UP v Olomouci.

Kniha představuje komplexní pohled na aplikovanou tělesnou výchovu (ATV) jako součást školní tělesné výchovy s účastí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v integrovaném i segregovaném prostředí. V první části se kniha kromě terminologického vymezení a úvahami nad aktuálním stavem školní tělesné výchovy zabývá teoretická východisky ATV, legislativními normami ve vztahu k ATV, postupy při plánování, diagnostice a realizaci aplikovaných pohybových aktivit v ATV. Druhá část knihy je kategoriálně rozdělena na ATV žáků s tělesným postižením, zrakovým postižením, mentálním postižením, autismem, sluchovým postižením, hluchoslepotou, dále se zabývá multikulturním vzděláváním a žáky se sociálním znevýhodněním. Kniha je první komplexní publikací v oblasti ATV, která přehledně informuje o dané problematice. Předpokládáme, že na jejím základě budou vycházet i další publikace a brzy se dočkáme i 2. rozšířeného vydání.

Kategorie: Odborné publikace

O spolku

Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit je spolek založený ke dni 29. 9. 2009 dle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. IČ: 22833994.

Adresa:
Třída Míru 115
779 00 Olomouc

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číslo účtu: 5772767001/5500