Bláha, L. (2010). Pohybové aktivity a zrakové postižení. Problémy a možnosti. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Snahou publikace je přispět k specifikaci uplatňování pohybových aktivit u osob se zrakovým postižením. Zabývá se kultivací pohybových dovedností, analyzuje problémy s vykonáváním pohybových aktivit a nastoluje otázky, které souvisí s místem pohybu ve zdravém životním stylu. Prezentací vybraných dat z uskutečněných šetření konstatujeme ve srovnání s běžnou populací odlišnosti ve způsobu uplatňování pohybových aktivit. Vymezujeme také vnímané problémy účasti osob se zrakovým postižením na pohybových programech. Vyústění práce směřuje k hledání cest pro akceptování pohybových aktivit jako prostředku k udržení zdraví a kvality života osob se zrakovým postižením.

Klíčová slova:  pohybové aktivity, osoby se zrakovým postižením, chůze, hry, testy, IPAQ

Kategorie: Odborné publikace