Ješina, O., Hamřík, Z., et al. (2011). Podpora aplikovaných pohybových aktivit v kontextu volného času. Olomouc: UP v Olomouci.

Jedná se o knihu, která je výstupem aktivit Centra APA (Katedra APA), která vyšla i s přispěním autorů dalších pracovišť (zejména Katedry rekreologie). Hlavní autoři Ondřej Ješina a Zdeněk Hamřík ve spolupráci s relativně širokým autorským týmem vytvořili 150-ti stránkovou publikaci zaměřenou na oblast volnočasových aplikovaných pohybových aktivit spojující výzkumná šetření, odborné teoretické aplikace i praktické návody. Je také představením práce relativně velkého množstvím organizací pracujících v kontextu APA, včetně jejich kontaktních údajů. Tato kniha doplňuje předešlou publikaci Aplikovaná tělesná výchova (Ješina, Kudláček et al., 2011), která se věnovala především školní tělesné výchově. 

Publikace je určena odborné veřejnost, studentům APA, ATV, rekreologie, pedagogům volného času, případně dalších studijních oborů stejně jako pracovníkům v oblasti asistenčních služeb a volného času osob se speciálními potřebami s orientací na pohybové aktivity. Kniha byla vydána s podporou projektu Centra podpory integrace spolufinancovaného ESF a rozpočtem ČR s garancí České asociace aplikovaných pohybových aktivit a European Federation of Adapted Physical Activity.


Klíčová slova: osoby se zdravotním postižením, rekreace, metodika vedení akcí, APA

Kategorie: Odborné publikace