Bartoňová, R., Ješina, O., et al. (2012). Individuální vzdělávací plán ve školní tělesné výchově. Olomouc: UP v Olomouci.

O individuálních vzdělávacích plánech (IVP) se v současné době můžete dozvědět z řady publikací. Žádná z nich však nenabízí návod na řešení školní tělesné výchovy. Postavení tělesné výchovy je svým zaměřením, specifiky v organizaci, bezprostředním dopadem na zdraví a kvalitu života bezesporu unikátní. S poptávkou ze strany speciálních pedagogů i učitelů a dalších pedagogů po návodu, jak doplnit stávající individuální vzdělávací plány o integrovanou TV se setkáváme již více než 7 let (od platnosti zákona 561/2004).

Kniha Individuální vzdělávací plán ve školní tělesné výchově nabízí na cca 50-ti stranách teoretický úvod, podklady pro spolupráci se zainteresovanými osobami, pohled na IVP v zahraničí i u nás. Na dalších více než 100 stranách pak autoři nabízejí konkrétní návody, jak IVP pro TV sestavit. Za obrovsky hodnotné považujeme příklady úspěšně realizovaných IVP, formuláře pro tvorbu IVP, diagnostiku, ale i podklady pro hodnotící lékaře (vše i na přiloženém DVD). Kniha vychází z autentických českých podmínek, je výsledkem několikaleté práce a její přínos již ohodnotili první pedagogové, kteří na základě této knihy spoluvytvořili a v současné době již realizují IVP na svých školách.

Publikace je určena pro pedagogy speciálně pedagogických center, učitele školní TV i vysokoškolské studenty. Kniha byla vydána s podporou projektu Centra podpory integrace spolufinancovaného ESF a rozpočtem ČR s garancí České asociace aplikovaných pohybových aktivit a European Federation of Adapted Physical Activity.

Klíčová slova: žáci se zdravotním postižením, integrace, aplikovaná tělesná výchova, aplikované pohybové aktivity

Kategorie: Odborné publikace