Vyhlidal1Vyhlídal, T., Ješina, O., et al. (2014). Pohybové aktivity v dětské onkologii. Praha: powerprint s.r.o.

Kniha je první ucelenou odbornou publikací zabývající se problematikou pohybových aktivit v dětské onkologii. S ohledem na fakt, že se jedná o výstup společného Česko-Slovenského projektu Krtek v síti, představujeme pro případné slovenské čtenáře i specifika této oblasti u našich východních sousedů. Tato publikace je určena nejen pro lékařské a zdravotnické pracovníky, ale i pro pracovníky v oblasti školství a volného času, rodiče, studenty. V současné době i přes vyšší výskyt dětských nádorů v České republice, lze konstatovat, že došlo k prudkému nárůstu vyléčených dětí. Specifika léčby a především multidisciplinární pojetí oboru nás nutí zamyslet se, zjistit a dále rozvíjet pohybové aktivity nejen jako prostředek prevence nádorových onemocnění, ale i jako součást léčby. Klíčovou roli hrají také v oblasti volnočasových aktivit realizovaných po jejím ukončení. Pohybová aktivita je přirozenou součástí našeho života. Nejinak je tomu i u dětí s onkologickým onemocněním, které prošly (nebo prochází) dlouhodobou hospitalizací. Má významný vliv nejen na fyzickou stránku člověka, ale i na stránku psychickou a sociální.
Předkládaná publikace seznamuje s problematikou dětské onkologie a zabývá se především využitelnosti pohybových aktivit v tomto prostředí. Kromě teoretických poznatků a studií zahrnuje také praktické příklady vhodných pohybových aktivit, které lze využít jak během hospitalizace, tak po jejím ukončení.
Uvědomění si významu pohybových aktivit ve svojí celistvosti nám dává šanci posunout řešení této problematiky o krok dále.

Kategorie: Odborné publikace